Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Adamów  www.adamow.gmina.pl
Dane
EPUAP
Gmina
Urząd Gminy
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR
Referat Finansowo-Księgowy - FK
Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Ewidencje i rejestry
Informacje bieżące
Organy
Wójt
Rada Gminy
Komisje Rady
WYBORY
Wybory Samorządowe 2018
Podział Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania
WYBORY DO EUROPARLAMENTU
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r
Wybory ławników
REFERENDA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy
Uchwały Rady
Interpelacje i zapytania
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
° Informacja o podatku rolnym
° Informacja o podatku od nieruchomości
° Informacja o podatku leśnym
° Informacja o podatku od środków transportowych
° STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
° Informacje na 2015 rok
° Wykaz umorzeń powyżej 500 zł
° informacje
° ULGI
° Woda i ścieki
° Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju Gminy Adamów
Lobbing
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
AKTUALNOŚCI
Inne
Nagrania z Sesji Rady Gminy Adamów
Oferty pracy
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
DRUKI DO POBRANIA
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i Ewidencje
NFORMACJA PUBLICZNA
Dostęp do informacji publicznej
PETYCJE
RODO
KLAUZULE RODO
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

Zobacz:
   Informacja o podatku rolnym
   Informacja o podatku od nieruchomości
   Informacja o podatku leśnym
   Informacja o podatku od środków transportowych
   STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
   Informacje na 2015 rok
   Wykaz umorzeń powyżej 500 zł
   informacje
   ULGI
   Woda i ścieki
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
wersja do druku